Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM i HIGIENĄ PRACY

             Prowadząc usługi w zakresie wykonawstwa, remontów oraz modernizacji stacji paliw nieustannie dążymy do minimalizowana szkodliwości naszych działań na środowisko naturalne oraz dążymy do utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich naszych pracowników oraz podwykonawców.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie ZSZ środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną prac, zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz realizację następujących zadań:

  przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących firmy, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy,

  zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zagrożeniom środowiska naturalnego,

  stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie urazom i stanom chorobowym,

  eliminowanie lub zmniejszanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz podwykonawców,

Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez:

  zaangażowanie pracowników oraz podwykonawców do działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

  właściwą gospodarkę odpadami i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

  okresową identyfikację i stałe monitorowanie wszystkich aspektów środowiskowych,

  podnoszenie kompetencji pracowników i pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,

  systematyczną identyfikację oraz analizę zagrożeń wypadkowych,

  prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia ZSZ,

Niniejsza Polityka ZSZ środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Zapewniamy odpowiednie zasoby i środki niezbędne dla realizacji polityki, celów i ustalonych zadań.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.


CERTIFICATECERTYFIKAT